Szczegółowe parametry hostingu WWW

Poniżej znajdują się informacje na temat szczegółowych parametrów bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych pakietach hostingu stron WWW.

Basic Standard Premium
Obsługa funkcji .htaccess, mod_rewrite, mod_cloudflare, IonCube, Zend, OPcache, GD, ImageMagick, GraphicsMagick, Xdebug, Phalcon, Phar, WebDAV i inne
Funkcje przez SSH Git, Composer, Python
Dostęp do php.ini Tak, możliwość edycji wybranych parametrów
Dzienny limit wysyłanych e-mail 1 000
20 - dla kont w okresie testowym
Limit wiadomości w skrzynce Bez ograniczeń
Maksymalna ilość odbiorców wiadomości e-mail 99
Maksymalna wielkość wiadomości e-mail wraz z załącznikami 50 MB
Maksymalna liczba połączeń POP/IMAP z jednego adresu IP 15
Limit jednoczesnych połączeń do bazy danych 30
Maksymalna liczba plików 1 000 000
Limit operacji na dysku - IO, IOPS 8 MB/s, 1024/s
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń 20 30 40
Maksymalne chwilowe obciążenie CPU 100% (1vCore) 200% (2vCore)
Limit pamięci RAM dla konta 512 MB 1 GB 1,5 GB
Limit procesów 100
Usuwanie wiadomości ze Spam/Kosz e-mail automatycznie - starszych niż 90 dni
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.