Czy mogę zmienić parametry mojej usługi?

Umożliwiamy modyfikację parametrów usługi w trakcie trwania umowy o ile dana oferta na to pozwala. Zmiana parametrów jest dokonywana na danej usłudze. Nie wiąże się ona z żadną utratą danych i potrzeby konfiguracji usługi na nowo.

Zmieniając parametry z niższych na wyższe pobierana jest opłata. Koszt ten liczony jest na podstawie różnicy cen nowego i obecnego pakietu oraz pozostałych dni ważności usługi. Po wprowadzeniu zmian klient powinien zrestartować usługę w celu zastosowania nowych parametrów.

W przypadku zmiany parametrów na niższe w stosunku do posiadanych, usługa zostanie zrestartowana w momencie zmiany w celu zastosowania zmian. Zmiana taka nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nie dokonujemy również zwrotu za wyższe parametr, które zostały obniżone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.