Dokumenty

REGULAMINY
Regulamin świadczenia usług
DANE OSOBOWE
Klauzula informacyjna
Polityka prywatności
INNE
Cykl ważności usługi oraz powiadomienia o wygasaniu
DOMENY
Regulamin NASK rejestracji i utrzymywania nazw domen .pl
Warunki rejestracji nazw domen .eu
Polityka rejestracyjna nazw domen .eu
Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych

Do otworzenia plików wymagany jest program Adobe Reader lub inny obsługujący format PDF.