Punkt kontaktowy do obsługi nakazów DSA

Umożliwiamy przesłanie uzasadnionego zgłoszenia treści niezgodnych z przepisami prawa, które mogą wystąpić w ramach świadczonych usług hostingowych przez usługodawcę na rzecz swoich klientów. Mowa tutaj w szczególności o treściach: udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, treści o charakterze terrorystycznym, bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody, sprzedaż produktów podrobionych lub niespełniających wymogów, wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim, publikacja nielegalnych ofert zakwaterowania, naruszenia związane ze zwierzętami.

Wymagania dotyczące przesyłanego zgłoszenia, aby mogło być uznane za skutecznie złożone:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce "Kontakt".