Czy mogę otrzymać fakturę VAT?

Tak, za wszystkie dokonywane płatności (doładowania wirtualnego portfela) wystawiamy faktury VAT. Faktury są dostępne w formie elektronicznej (e-Faktura). Wyjątkiem są płatności SMS oraz IVR, w przypadku dokonania wpłaty tymi kanałami płatności faktury za nie wystawia operator danej sieci telefonii komórkowej (numeru telefonu) z której została dokonana płatność.

Faktury wystawiane są w ustawowym terminie - Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zazwyczaj faktury wystawiane są tego samego dnia, w którym została dokonana płatność.

Wszystkie wystawione przez nas faktury dostępne są po zalogowaniu się do panelu klienta w zakładce: Płatności › Faktury VAT:

Dane nabywcy na fakturze są zgodne z danymi właściciela konta, jakie zostały podane podczas rejestracji. Dane te można zobaczyć lub zmienić po zalogowaniu się do panelu klienta w zakładce: Moje konto › Edytuj dane:

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.