Regulaminy

OGÓLNY
Regulamin świadczenia usług Slotex.pl
DOMENY
Regulamin NASK rejestracji i utrzymywania nazw domen .pl
Warunki rejestracji nazw domen .eu
Polityka rejestracyjna nazw domen .eu
Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych

Do otworzenia plików wymagany jest program Adobe Reader lub inny obsługujący format PDF.