Optymalizacja serwera Minecraft

Co to są lagi?

Lagi są to opóźnienia oraz cofki występujące podczas gry. Mogą one wpływać negatywnie na grę i zmniejszać jej atrakcyjność, powodując utrudnienia w płynnej rozgrywce.


Przez co mogą być spowodowane?

Występują dwa główne źródła, które mogą wpływać na występowanie lagów na serwerze:

a) Po stronie klienta Minecraft (dotyczy zarówno Ciebie jak i Twoich graczy) - np. zbyt słaby komputer (szczególnie jeżeli lagi występują nawet w trybie single-player), słabe połączenie internetowe (prosimy nie mylić z prędkością połączenia! Chociaż ta również ma znaczenie.), czyli tzw. wysokie pingi, mogą one występować szczególnie w przypadku łączy mobilnych (LTE/3G/2G itp.). Aby wyeliminować ten problem sprawdź, czy lagi występują również w trybie single-player, spróbuj połączyć się ze swoim serwerem najlepiej z kilku różnych komputerów oraz korzystając z różnych dostawców internetu (najlepiej stacjonarnych, nie mobilnych). Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia wszystkiego u siebie, poproś kilku swoich znajomych o pomoc. Wyłącznie jeżeli wyeliminujesz ten problem (o ile występował) możesz szukać dalej przyczyny występowania lagów jeżeli rozwiązanie tego problemu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

b) Po stronie serwera gry Minecraft - dokonując różnego rodzaju zmian w standardowej konfiguracji swojego serwera Minecraft, w plikach serwera (na FTP), wgrywając pluginy oraz modyfikacje, może spowodować to pojawienie się na serwerze lagów. Również pluginy wykonujące automatyczną kopię zapasową serwera, nie powinny robić ich zbyt często, najlepiej minimum co kilka godzin (NIGDY CO KILKA MINUT!). Pomocne mogą być tutaj logi serwera dostępne, w panelu zarządzania usługą. Jeżeli widzimy w nich, że występują jakieś ERRORy, oznacza to, że trzeba je naprawić, gdyż być może właśnie to powoduje problem.

Przydatna też jest zakładka "Informacje" w panelu, która zawiera po uruchomieniu serwera aktualne zużycie czasu procesora (CPU) oraz pamięci RAM. Zalecamy sprawdzać je kilka minut po uruchomieniu serwera (aż ten w pełni się włączy). Pamiętaj, aby nie były one zbyt wysokie. Jeżeli po uruchomieniu serwera, lub po jakimś czasie od jego uruchomienia serwer sam się wyłącza, przyczyną może być wykorzystanie całej dostępnej pamięci RAM - Szczególnie, gdy w logach serwera znajduje się o tym informacja. W taki przypadku zalecamy spróbować usunąć część pluginów lub zmienić pakiet na wyższy - dokupić więcej pamięci RAM.

Podsumowując ten punkt. Można zauważyć, że firma Slotex.pl niema większego wpływu na występowanie lagów na serwerze, głównie leży to po stronie klienta, który wykupił usługę oraz jego graczy. Ze względu na to, że to klient dokonuje wszystkich modyfikacji na które nasza firma niema żadnego wpływu i na problemy które mogą być tym spowodowane. Firma Slotex.pl gwarantuje prawidłowe, bezproblemowe (bez lagów) działanie usługi bez żadnej ingerencji przez klienta w jej podstawową konfigurację oraz pliki na FTP dla zalecanej ilości slotów dla podanego limitu pamięci RAM. Nasza firma w trybie 24h/7d/365d prowadzi monitoring wszystkich swoich fizycznych serwerów, na których uruchomione są Państwa usługi, dlatego też jeżeli wystąpiłby jakikolwiek problem w działaniu naszego fizycznego serwera, poinformowalibyśmy o tym Państwa w przypadku poważnej awarii i niezwłocznie przystąpili do jej usunięcia - takie sytuacje zdarzają się jednak u nas stosunkowo bardzo rzadko, gdyż staramy się im zapobiegać we wczesnym etapie.

Firma Slotex.pl nie doprowadza w żaden sposób do przeciążenia swoich serwerów fizycznych zostawiając na każdym fizycznym serwerze limity bezpieczeństwa, tak aby każda usługa serwera gry Minecraft działała bez żadnych problemów. Aby zapobiec sytuacji, że jedna usługa serwera gry Minecraft powoduje nieprawidłowe działanie usług innych klientów na danym fizycznym serwerze, nasza firma w celu zapewnienia najwyższej jakości działania wszystkich usług uruchamia każdą w odizolowanym środowisku z wprowadzonymi limitami bezpieczeństwa dla każdej z usług. Limity te są tak duże, że nie wpływają znacząco na normalne działanie serwera gry Minecraft, stosowane są wyłącznie, aby w celu wystąpienia jakiejś nieprawidłowości w działaniu usługi nie zaszkodzić tym innym naszym klientom. Dla przykładu, każde środowisko (za wyjątkiem pakietu "BEZ LIMITU") świadczonej przez nas usługi serwera Minecraft posiada dodatkowo 128 MB pamięci RAM dodane do standardowej ilości pamięci z oferty, tak aby w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu, np. z pluginami serwer nie wyłączył się, a ułatwiło to zdiagnozowanie problemu (gdy ma miejsce wykorzystanie większej ilości pamięci RAM, niż zakupiona) lub też w przypadku chwilowego większego zapotrzebowania na pamięć RAM, tak aby nie wystąpiły tzw. lagi.


W jaki sposób można je usunąć oraz ograniczyć?

Pierwszym krokiem pomocnym w diagnozie, gdzie występuje problem po stronie serwera powinno być wykonanie jego reinstalacji w panelu, tak aby przywrócić wszystkie opcje konfiguracyjne do stanu pierwotnego. Pamiętaj, aby przed wykonaniem reinstalacji wykonać kopię zapasową swoich plików z FTP jeżeli posiadasz tam ważne dane, przywrócenie ich po reinstalacji nie będzie możliwe! Jeżeli nadal występują lagi na serwerze, upewnij się, że problem nie leży w punkcie 2a tego poradnika (Przez co mogą być spowodowane?), jeżeli nadal problem występuje (co może zdarzyć się niezwykle rzadko), prosimy w takiej sytuacji o skontaktowanie się z nami. W przeciwnym razie, jest to znak, że problem spowodowany był przez nieprawidłową konfigurację serwera oraz dokonane w nim zmiany - w tym te na FTP serwera, np. wgrane pluginy, mody, duży rozmiar mapy itp. - jest to najczęstsza przyczyna występowania lagów!

Poniżej kilka podstawowych sposób na poprawienie jakości działania i optymalizację serwera:

a) Silnik - Zdecydowanie zalecamy używanie silnika "Spigot", jest to nic innego jak bardziej zoptymalizowana wersja popularnego silnika Bukkit.

b) Opcja "view-distance" w konfiguracji - Zalecamy ustawienie tej wartości na 5 (wartość ustawiona domyślnie), jest to optymalna ilość wysyłanych chunków do każdego gracza (im mniej, tym lepsza wydajność), przy czym nie pogarszając tym samym jakości rozgrywki.
Lista wysyłanych chunków dla danej wartości:

view-distance=3 - 49 chunków
view-distance=4 - 81 chunków
view-distance=5 - 121 chunków - Zalecane (ustawione domyślnie)
view-distance=6 - 169 chunków
view-distance=7 - 225 chunków
view-distance=8 - 289 chunków
view-distance=9 - 361 chunków
view-distance=10 - 441 chunków
view-distance=11 - 529 chunków
view-distance=12 - 625 chunków
view-distance=13 - 729 chunków
view-distance=14 - 841 chunków
view-distance=15 - 961 chunków

c) Opcja "max-build-height" w konfiguracji - Określa maksymalną wysokość mapy, na której mogą budować gracze. Wartość domyślna i maksymalna to 256. Zmniejszenie jej może nieco wpłynąć na poprawienie wydajności działania serwera.

d) Kolejnym krokiem będzie edycja pliku "bukkit.yml" na FTP, w którym możemy zmniejszyć ilość mobów (zwierząt). Zalecamy ustawienie w nim następujących wartości:

spawn-limits:
  monsters: 70
  animals: 15
  water-animals: 5
  ambient: 10

Odpowiadają one za ilość spawnowanych się mobów na serwerze. Zmniejszenie tych wartości w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie się lagów na serwerze.

e) Zalecamy, aby dla serwera z pakietem 512 MB pamięci RAM instalować maksymalnie 5 pluginów i odpowiednio dla 1 GB pamięci RAM - 10 pluginów itd. wraz ze wzrostem dostępnej ilości pamięci RAM, wzrasta ilość pluginów jaką możemy zainstalować. Opiszemy kilka podstawowych pluginów, które mogą pomóc nam w diagnozie i pozbyciu się lagów na naszym serwerze.
- WorldBorder, ogranicz wielkość mapy serwera. Zbyt duży jej rozmiar będzie powodował lagi na serwerze. Po wgraniu pluginu wystarczy wykonać na serwerze przykładową komendę:

/wb set 2000 100 Świat serwera został ograniczony do 2000 kratek szerokości oraz 100 kratek wysokości.
- NoLagg, jeden z pluginów pomagających w jeszcze lepszy sposób poprawić i zoptymalizować działanie serwera. Kilka podstawowych komend, dzięki którym dowiemy się czy nasz serwer działa stabilnie:
/nolagg mem – Pokazuje aktualną liczbę TPS i zużycie pamięci RAM.
/nolagg clear – Usuwa z mapy wszystkie leżące przedmioty, np. TNT w fazie wybuchu, kulki EXP.
/nolagg examine – Sprawdza pluginy przez 500 ticków, wynik zostaje zapisany do pliku *.exam
/nolagg stats – Wyświetla bogate statystyki wydajności serwera, w konsoli lub dla gracza.
/nolagg log – Zapisuje statystyki wydajności serwera (z komendy /nolagg stats) do pliku.

f) Zalecamy instalować pluginy pojedynczo, tzn. wgrać dany plugin, uruchomić serwer i sprawdzić, czy po jego wgraniu serwer działa stabilnie, czy w konsoli nie pojawiają się jakieś błędy. Powtarzaj tę czynność z każdym wgranym pluginem. Jest to jeden z najprostszych sposób na sprawdzenie i upewnienie się jaki plugin może wpływać na nieprawidłowe działanie serwera.

g) Instaluj pluginy wyłącznie z oficjalnych źródeł, pobieraj je ze strony, np. plugins.bukkit.org. Dzięki temu masz większą pewność, że pluginy te będą działać prawidłowo i nie spowodują spadku w wydajności działania Twojego serwera. Pamiętaj, aby wersja wgrywanego przez Ciebie pluginu była kompatybilna z wersją silnika, na którym uruchomiony jest Twój serwer.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.